LEKÁRSKE VYŠETRENIA A AMBULATNÁ LIEČBA

Základné lekárske vyšetrenie 12,00 €
Ambulatná liečba (lekárske vyšetrenie + 2 procedúry) 22,00 €

 

KARDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA A SLUŽBY pre samoplatcov

Kardiologické vyšetrenia a služby

Kardiologické vyšetrenie + EKG 15,00 €
Kardiologické výšetrenie + ECHO srdca + EKG 50,00 €
Kardiologické vyšetrenie + EKG + Holter TK 20,00 €
Kardiologické vyšetrenie + ECHO srdca + Holter TK 60,00 €

Vyšetrenia nie sú hradené zdravotnou pois´tovňou. Uvedené ceny platí klient v plnej výške.