· Zásady ochrany osobných údajov ·

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

 

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

  1. Všeobecné ustanovenie

Spoločnosť KB SPA s.r.o. rešpektuje Vaše právo a súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše zariadenie , alebo použite našu internetovú stránku www.kupelebrusno.sk. KB SPA s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie osobných údajom, ktoré nám sprostredkujete.


Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

KB SPA s.r.o.  zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas.

Pokiaľ nám dobrovoľné poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujem ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení.

Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing či na evidenciu v našom programe stálych hostí. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie naši našich služieb Vám, na zaradenie do súťaží, poštovom styku alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách KB SPA s.r.o.

Vaše údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iných rozhodnutím verejnej moci.

3. Bezpečnosť

KB SPA s.r.o. uchovávaní Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby v našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenie na zamedzenie úniku osobných údajom, ktoré získavame s spracúvame.

 

4. Vaše návrhy/pripomienky, Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

KB SPA s.r.o. zlikvidujú uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich nebudeme potrebovať.

O likvidáciu Vašich údajov môžete kedykoľvek požiadať . Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, pošlite nám e-mail na e-mail adresu: oou@kupelebrusno.sk

  1. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránku môžu obsahovať tvz. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkoveteľom je Facebook Inc, 1601 S Califonia Ave, Palo Alto, CA 34304, USA (dalej len „facebook“).

Takéto plung-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Pači sa mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykonáva priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plu-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook prihlásený na užívateľskom , ktoré z našich internetových stránoch ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte pri návšteve našej internetovej stránky , Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://facebook.com/policy.php. Prepojenie Vášho užívateľskéhé účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebook môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti pred návštevou našich internetových stránok.

  1. Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, tak poskytnuté osobné údaje (emailovú adresu) využívame na zaslanie elektronického Newsletteru s informáciami o našom tovare, akciách, súťažiach ako aj o novinkách v našej ponuke.

Z odoberania služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť, tak že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného priamo na našej internetovej stránke alebo nachádzajúceho sa v každom Newsletteri.

Máte otázky?

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím našu zodpovednú osobu.

KB SPA s.r.o.

Kúpeľná 1/2

976 62 Brusno

oou@kupelebrusno.sk