INDIKÁCIA

Liečebný pobyt je zaradený v SKUPINE A a je teda plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Číslo indikácie Indikácia
II/12 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí,
ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenia srdca alebo
ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
  Návrh na kúpeľnú liečbu vám vypíše kardiológ, internista, všeobecný lekár.
  Dĺžka liečebného pobytu je 21 dní.

 

LIEČEBNÝ PROGRAM A VÝBER PROCEDÚR JE ZAMERANÝ NA:

  • zlepšenie celkovej fyzickej a psychickej kondície,
  • posilnenie oslabených svalov,
  • zlepšenie dýchania,
  • regeneráciu organizmu,
  • podporu imunitného systému.

 

V ponuke máme tiež Liečebný pobyt zameraný POST-COVID syndróm pre samoplatcov.