K liečebným účinkom sa využívajú pramene prírodných liečivých minerálnych vôd klasifikovaných ako „prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogén- uhličitanovo-síranovo, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov a síranov, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluoridového iónu, slabo kyslá, studená. V kúpeľnom parku vyviera 7 minerálnych prameňov Ludvig, Paula,Hedviga, Ondrej, Ďumbier, Vepor a vrt ŠHB – 2 (voda je využívaná na zásobovanie kúpeľnej fontány).

 Využívajú sa štyri minerálne liečivé pramene – Ondrej, Ludvig, PaulaĎumbier.  Všetky pramene majú prakticky rovnaké chemické zloženie, pričom všetky sú využívané na pitnú kúru a prameň Ondrej súčasne k príprave minerálnych uhličitých kúpeľov.

Prameň Ondrej je tiež plnený v plniarni Kúpeľov Brusno vo viacerých objemoch vo fľašiach a expedovaný do maloobchodnej siete pod obchodným názvom Brusnianka.

Vody sa používajú najmä na pitné kúry a minerálne kúpele. Účinok pitných kúr je najvýraznejší pri ochorení tráviaceho ústrojenstva a účinok minerálnych kúpeľov je najmä pri ochoreniach srdcovo-cievneho a pohybového aparátu.

LIEČIVÉ PRAMENE

Z fyzikálno-chemického rozboru posudzovanú prírodnú vodu možno označiť za stredne mineralizovanú, slabo kyslú, hypotonickú, hydrogenuhličitanovo-síranovú, vápenato-horečnato-sodnú, uhličitú, studenú vodu so zvýšeným obsahom fluóru.

Anióny

Dominantnými aniónmi v posudzovanej vode sú hydrogénuhličitany (HCO3-), s obsahom 882,35mg/L (14,46mmol/L) čo je v danej vode 49,33 mval % a sírany (SO42-) s obsahom 633,3 mg/L (6,59mmol/L), v danej vode je to 44,98 mval %.

Katióny

Dominantnými katiónmi v posudzovanej vode sú vápnik (45,89 mval %), horčík (26,06 mval %) a sodík (25,51 mval %).

 • Vápnik je v obsahu 283,44 mg/L (7,07 mmol/L).
 • Horčík – v danej vode je v obsahu 97,62 mg/L (4,01 mmol/L).
 • Sodík – v ľudskom organizme je základný. V posudzovanej vode je v obsahu 180,74 mg/L (7,86 mmol/L).
 • Oxid uhličitý (CO2) je v posudzovanej vode v obsahu 1011 mg/L.
Indikačné zameranie pre pitnú liečbu:
 • nechutenstvo (oxid uhličitý)
 • chronické zápalové procesy močových ciest a nefrolitiáza cestou zvýšenej               
 • diurézy
 • krytie potreby vápnika, horčíka a fluóru

Z fyzikálno-chemického rozboru posudzovanú prírodnú vodu možno označiť za stredne mineralizovanú, slabo kyslú, hypotonickú, hydrogenuhličitanovo-síranovú, vápenato-horečnato-sodnú, uhličitú, studenú vodu so zvýšeným obsahom fluóru.

Anióny

Dominantnými aniónmi v posudzovanej vode sú hydrogénuhličitany (HCO3-), s obsahom 889,06mg/L (14,57mmol/L) čo je v danej vode 49,6 mval % a sírany (SO42-) s obsahom 632,10mg/L (6,58mmol/L), v danej vode je to 44,8 mval %.

Katióny

Dominantnými katiónmi v posudzovanej vode sú vápnik (45,48 mval %), horčík (26,25 mval %) a sodík (25,74 mval %).

 • Vápnik je v obsahu 277,80 mg/L (6,93 mmol/L).
 • Horčík – v danej vode je v obsahu 97,22 mg/L (4,00 mmol/L).
 • Sodík – v ľudskom organizme je základný.
 • V posudzovanej vode je v obsahu 180,4 mg/L (7,84 mmol/L).
 • Oxid uhličitý (CO2) je v posudzovanej vode v obsahu 1100 mg/L.
Indikačné zameranie pre pitnú liečbu:
 • nechutenstvo (oxid uhličitý)
 • chronické zápalové procesy močových ciest a nefrolitiáza cestou zvýšenej diurézy
 • čiastočné krytie dennej potreby vápnika, horčíka

Z fyzikálno-chemického rozboru posudzovanú prírodnú vodu možno označiť za stredne mineralizovanú, slabo kyslú, hypotonickú, hydrogenuhličitanovo-síranovú, vápenato-horečnato-sodnú, uhličitú, studenú vodu.

Anióny

Dominantnými aniónmi v posudzovanej vode sú hydrogénuhličitany (HCO3-)s obsahom 1164,26mg/L (19,08mmol/L) čo je v danej vode 47,71 mval % a sírany (SO42-) s obsahom 882,70mg/L (9,18mmol/L), v danej vode je to 48,92 mval %.

Katióny

Dominantnými katiónmi v posudzovanej vode sú vápnik (46,01 mval %), horčík (25,03 mval %) a sodík (26,54 mval %).

 • Vápnik je v obsahu 388,96 mg/L (9,7 mmol/L).
 • Horčík – v danej vode je v obsahu 128,35 mg/L (5,28 mmol/L).
 • Sodík – v ľudskom organizme je základný. V posudzovanej vode je v obsahu 257,49 mg/L (11,2 mmol/L).
 • Oxid uhličitý (CO2) je v posudzovanej vode v obsahu 1301 mg/L.
Indikačné zameranie pre pitnú liečbu:
 • nechutenstvo (oxid uhličitý)
 • chronické zápalové procesy močových ciest a nefrolitiáza cestou zvýšenej diurézy
 • krytie dennej potreby vápnika, horčíka
 • chronické zápalové procesy v tráviacom trakte (obsah vápnika a horčíka),  po  vytrepaní oxidu uhličitého alebo po zohriatí vody

Na základe rozšírenej analýzy posudzovanú prírodnú liečivú  vodu možno označiť za stredne mineralizovanú, hydrogénuhičitanovo-síranovú, vápenato-horečnato-sodnú, so zvýšeným obsahom floridového iónu, slabo kyslú, studenú, hypotonickú.

Anióny

Dominantnými aniónmi v posudzovanej vode sú hydrogénuhličitany (HCO3-)s obsahom 758,48mg/L (12,43mmol/L) čo je v danej vode 46,29 mval % a sírany (SO42-) s obsahom 631,00mg/L (6,56mmol/L), v danej vode je to 48,92 mval %.

Katióny

Dominantnými katiónmi v posudzovanej vode sú vápnik (48,60 mval %), horčík (26,92 mval %) a sodík (22,18 mval %).

 • Vápnik je v obsahu 274,44 mg/L (6,84 mmol/L).
 • Horčík – v danej vode je v obsahu 92,21 mg/L (3,79 mmol/L).
 • Sodík – v ľudskom organizme je základný. V posudzovanej vode je v obsahu 143,7 mg/L (6,25 mmol/L).
 • Oxid uhličitý (CO2je v posudzovanej vode v obsahu 1022 mg/L.
Indikačné zameranie pre pitnú liečbu:
 • nechutenstvo (oxid uhličitý)
 • chronické zápalové procesy močových ciest a nefrolitiáza cestou zvýšenej diurézy
 • krytie potreby vápnika, horčíka a fluóru