Rekreačné poukazy pre zamestnancov je možné využiť od 1.1.2019, a to na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23. októbra 2018 Národnou radou SR.

Rekreačný poukaz

To znamená: v prípade, že spĺňate nižšie uvedené podmienky, Váš zamestnávateľ je povinný Vám dovolenku na Slovensku preplatiť.

PODMIENKY

  • Predmetom podpory sú pobytové balíky, musia obsahovať najmenej dve prenocovania na území SR, môžu zahŕňať aj stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou.
  • Rekreačný poukaz môže zamestnanec využiť aj na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii
  • Pobytové balíky je možné uhradiť rekreačnými poukazmi alebo vlastnými financiami zamestnanca.
  • Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec bude musieť zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.


POVINNOSTI A NÁROKY

  • Musíte pracovať vo firme s viac ako 49 zamestnancami = povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu, alebo rekreačný poukaz.
  • Firmy do 49 zamestnancov môžu rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.
  • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
  • zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší čas, má nárok na nižšiu sumu zodpovedajúcu kratšiemu pracovnému času
  • Príspevok zo strany zamestnávateľa je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne do sumy 275 € ročne.
  • Príspevok zamestnávateľa je 55 %, Zamestnanec doplatí 45 %.

 

KONTAKT

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, alebo si chcete rezervovať pobyt s rekreačným poukazom kontaktujte nás na:
e-mail: rezervacie@kupelebrusno.sk,
tel.: 048 /43 11 511 alebo 0910 83 83 28.