Kúpele poskytujú – kúpeľnú liečbu. Potom ako vám kúpeľnú liečbu predpíše lekár a splníte zákonné podmienky, zdravotná poisťovňa vám ju kompletne (kúpeľná liečba v skupine A) alebo čiastočne (kupeľná liečba v skupine B) preplatí.

KTO MÁ NÁROK NA KÚPEĽNÚ LIEČBU

Keď chcete požiadať o bezplatnú (úplne alebo čiastočne) kúpeľnú liečbu, môžete tak urobiť:

 • pri chronických ochoreniach 1-krát ročne,
 • pri jednorázovom probléme (napr. úraz alebo operácia) iba 1-krát t.j. máte nárok iba na 1 liečebný pobyt.

Informácie o indikáciách, ich zaradení v skupine a dĺžke liečebného pobytu hradeného z verejného zdravotného poistenia, ktorý môžete absolvovať v našich kúpeľoch, nájdete v indikačnom zozname.

ČO TREBA UROBIŤ, KEĎ CHCETE ABSOLVOVAŤ KÚPEĽNÚ LIEČBU

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Kúpeľnú liečbu navrhuje a vypisuje pacientov lekár špecialista v danom odbore alebo všeobecný (obvodný) lekár na základe nálezu špecialistu na príslušnom tlačive – Návrh na kúpeľnú starostlivosť. K tomuto návrhu lekár podľa indikačného zoznamu pre konkrétnu diagnózu priloží potrebné výsledky vyšetrení s uvedením ich dátumu (nesmú byť staršie ako 3 mesiace) a prípadné odporúčania.

ČO NESMIETE ZABUDNÚŤ

Do Návrhu na kúpeľnú starostlivosť nezabudnite uviesť ako názov kúpeľného zariadenia: KÚPELE BRUSNO. V opačnom prípade, Vám kúpeľné zariadenie vyberie poisťovňa.

V prípade indikácie zaradenej v skupine B si určujete Kúpeľné zariadenie vždy sám, podľa zoznamu zaslaného poisťovňou po schválení úhrady.

Takto vyplnené tlačivo spolu s prílohami (všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca) treba zaslať alebo osobne doručiť do vašej zdravotnej poisťovne.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom
Informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
Všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby
U pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie.
Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií.

SCHVÁLENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Poisťovňa posúdi nárok na kúpeľnú liečbu spravidla do 30 dní a zašle vám vyrozumenie. Ak sú splnené všetky zákonné požiadavky, poisťovňa liečbu schvaľuje. Návrh na kúpeľnú starostlivosť, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Pamätajte na to, že návrh na kúpeľnú liečbu musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie.

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA ŽIADOSŤ SCHVÁLI

V prípade kúpeľnej liečby v skupine A

Poisťovňa vám zašle oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti, v ktorom sa uvádza:

 • názov kúpeľného zariadenia (kam zároveň zašle aj Návrh a stanovisko poisťovne),
 • schválený počet dní kúpeľnej liečby (21 alebo 28), ako aj informácia o jej forme (ambulantnej, ústavnej, resp. so sprievodcom),
 • posledný možný nástupný termín, prípadne počet hradených liečebných procedúr (napr. v priemere 3 denne),
 • dokumenty potrebné pri nástupe do kúpeľov (napr. pozvánku z kúpeľov, preukaz poistenca, potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave nie staršie ako 14 dní, lieky, zdravotné pomôcky),
 • informáciu, že termín a ostatné služby si dohodujete priamo s kúpeľným zariadením a platíte sami.

V prípade kúpeľnej liečby v skupine B

Spolu s oznámením o schválení liečby dostanete aj zoznam kúpeľných zariadení, z ktorého si vyberiete KÚPELE BRUSNO.

Pozvánka na absolvovanie kúpeľnej liečby

Naše kúpele vám zašlú pozvánku (predvolanie, poukaz) na kúpeľnú liečbu v Liečebnom dome Poľana na konkrétny termín.

PLATBA ZA KÚPEĽNÚ LIEČBU

Existujú 2 skupiny úhrad kúpeľnej zdravotnej starostlivosti:

 • Kúpeľná liečba v skupine A – komplexná

  Z verejného zdravotného poistenia, je hradená:
  • zdravotná starostlivosť formou lekárskych úkonov a liečebných procedúr,
  • štandardné ubytovanie v určitom v dvojposteľovej izbe s vlastným sociálnym zariadením,
  • strava (formou plnej penzie).
 • Kúpeľná liečba v skupine B – čiastočná

  Z verejného zdravotného poistenia, je hradená len zdravotná starostlivosť. Ubytovanie a stravu si musíte zaplatiť sami.

ČO SI NACHYSTAŤ A ZARIADIŤ PRED NÁSTUPOM NA POBYT?

 • občiansky preukaz, preukaz Vašej zdravotnej poisťovni, prípadne preukaz ZŤP
 • preukaz diebetika s výsledkami poslednej kontroly
 • osoby v hmotnej núdzi (rozhodnutie z úradu práce, soc. vedí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi)
 • lieky na celú dobu pobytu 
 • plavky na cvičenie v bazéne 
 • toaletné potreby, uteráky a osušky nie je treba 
 • na izbách je zakázané používanie vlastných varných konvíc a špirál – na každom poschodí sa nachádza kuchynka, kde si môžete pripraviť čaj alebo kávu 

Vaše špecifické požiadavky na ubytovanie (napr. bezbariérová izba, jednolôžková izba) ale aj iné služby, nám prosím oznámte telefonicky: +421 48 43 11 511, alebo e-mailom: recepcia@kupelebrusno.sk.

Strava na prvý deň je vybraná diétnou sestrou, ostatné dni si môžete objednať . Raňajky sú podávané formou bufetu bez doplatku. Príplatok za obedy a večere formou bufetu je 6 €.

Parkovať môžete v areáli kúpeľov priamo pred Liečebným domom Poľana. Parkovanie nie je spoplatnené.

Služby v Liečebnom dome Poľana 
 • pošta
 • kozmetické služby a pedikúra
 • knižnica
 • lobby bar
 • kultúrne akcie a zájazdy 
 • predajné akcie 
 • lekáreň vzdialená cca 800 m od Liečebného domu Poľana