Ambulantná kúpeľná starostlivosť je vhodná pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú spájať liečbu s pobytom v kúpeľoch. Prebieha pod odborným dohľadom lekára, ktorý na základe vstupnej prehliadky klienta navrhne optimálny spôsob liečenia. Klient absolvuje 3 procedúry denne.

Ak máte záujem o tento spôsob liečby, stačí požiadať Vášho ošetrujúceho lekára o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu a po schválení liečby zdravotnou poisťovňou nás kontaktujte telefonicky +421 48 43 11 512 alebo +421 903 547 611.

 

V prípade, že nemáte schválenú ambulantnú kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou, môžete ju absolvovať ako samoplatca.

Cena pre samoplatcov: 

39 €/deň  (vstupná lekáska prehliadka + 2 procedúry denne)

48 €/deň  (vstupná lekáska prehliadka + 3 procedúry denne)