Kúpele Brusno – jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne kladie veľký dôraz  na riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti. Cieľom personálnej politiky je budovať a udražiavať vysoko kvalifikovaný personál, ktorý svojími pracovnými výsledkami bude uspokojovať náročné požiadavky a potreby našich klientov. Od svojich zamestanancov očakávame zodpovedný prístup k práci, spolupráci k ralizácií cieľov našej spoločnosti a v poslednom rade maximálnu snahu neustále zlepšovať kúpeľnú starostlivosť.

Kúpele Brusno ponúkajú svojím zamestnancovm možnosť profesionálne rastu, ktorý je podporovaný systémom firemného vzdelávania. Výkonnosť a motivácia našich zamestnancov je ovlivňovaná systémov motivačných nástrojov a benefitov. Zamestnanci môžu využívať služby právneho a personálno poradenstva.

 Žiadosť vrátane štrukturovaného životopisu zasielajte na adresu do kúpeľov alebo e-mailom:

KB SPA s.r.o.
personálne oddelenie
Kúpeľná 1/2, 976 62  Brusno

E-mail: mzdar@kupelebrusno.sk

Telefón: +421 48 43 11 543