Kúpele Brusno – jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne kladie veľký dôraz na riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti. Cieľom personálnej politiky je budovať a udržiavať vysoko-kvalifikovaný personál, ktorý svojími pracovnými výsledkami bude uspokojovať náročné požiadavky a potreby našich klientov. Od svojich zamestnancov očakávame zodpovedný prístup k práci a spoluprácu na realizácií cieľov našej spoločnosti a v neposlednom rade maximálnu snahu neustále zlepšovať kúpeľnú starostlivosť.

Kúpele Brusno ponúkajú svojím zamestnancom možnosť profesionálneho rastu, ktorý je podporovaný systémom firemného vzdelávania. Výkonnosť a motivácia našich zamestnancov je ovlivňovaná systémom motivačných nástrojov a benefitov. Zamestnanci môžu využívať služby právneho a personálneho poradenstva.

Žiadosť vrátane štrukturovaného životopisu zasielajte na poštovú adresu kúpeľov alebo e-mailom:

KB SPA s.r.o.
personálne oddelenie
Kúpeľná 1/2, 976 62  Brusno

E-mail: mzdar@kupelebrusno.sk
Telefón: +421 48 43 11 543