Moderné centrum zamerané na cielené a odborne vedené kondičné posilňovanie svalov. Fitness je vybavené viacerými typmi posilňovacích strojov, so zameraním na rôzne skupiny svalov.

Fitness 1
Fitness 2
Fitness 3