· KÚPEĽNÉ POBYTY ·

Vyberte si z ponuky pobyt, ktorý vyhovuje práve vám.

PROGRAM ZDRAVÝ CHRBÁT

25. 12. 2020 - 31. 12. 2021 · 10 Dní / 9 Nocí

* V cene je už odpočítaná 12% zľava za stravu a ubytovanie vo výške 50 € poskytnutá kúpeľami. 

Cieľom tohto programu je nefarmakologická liečba chronických bolestí chrbta so zameraním na osvojenie si správnych pohybových stereotypov. Program je určený pre poistencov VšZP vo veku viac ako 18 rokov za splnenia podmienok.

PROGRAM ZAHŔŇA (na osobu)

 • 10x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
 • 10x plná penzia formou bufetu (pobyt sa začína obedom a končí raňajkami)
 • vstupná lekárska prehliadka so zameraním na pohybový aparát
 • 10 vyučovacích hodín – program školy chrbta  (nácvik správnych pohybových stereotypov a správne držanie tela pri bežných aktivitách)
 • automobilizačné cvičenia zamerané na odstránenie bolesti a zlepšenie funkcie, uvoľnenie prípadných blokád
 • pohybová aktivita pod dohľadom trénera (Nordic walking)
 • 20 liečebných procedúr*
 • edukácia lekárom o zdravom životnom štýle

* Presnú skladbu liečebných procedúr určí lekár po zhodnotení vášho zdravotného stavu.

DOPLATKY

 • Príplatok za jednolôžkovú izbu 13 € osoba/noc.
 • Daň z ubytovania 1 € osoba/noc.

AKO ZÍSKATE PRÍSPEVOK OD VŠZP?

 • O zaradenie do programu Zdravý chrbát nemusí poistenec žiadať, ani vopred informovať VšZP.
 • Pri splnení podmienok (máte 18+, opakujúce sa bolesti vyvolané funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú vaše každodenné aktivity a v súvislosti s nimi ste sa v posledných dvoch rokoch liečili u všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii špecialistu, a nie ste v zozname dlžníkov VšZP) si  poistenec termín pobytu dohodne priamo s kúpeľným zariadením.
 • Po absolvovaní  liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát poistenec uhradí v kúpeľoch celú sumu za pobyt. Kúpele mu vystavia potvrdenie o absolvovaní programu, ktoré poistenec doručí (osobne alebo poštou) do ktorejkoľvek krajskej pobočky VšZP spolu s vyplnenou žiadosťou.
 • VšZP následne pošle poistencovi na účet alebo adresu, ktorú uvedie, príspevok vo výške tretiny z bežnej úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľnom zariadení  (maximálne 8 eur/deň).
 • O poskytnutie príspevku môže poistenec požiadať do 3 mesiacov po absolvovaní liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát.

Pobyt nie je možné rezerovať online. Voľné kapacity si overte telefonicky na čísle 048/43 11 511 alebo e-mailom: rezervacie@kupelebrusno.sk

CENA: 660,00 € * osoba/program

VRÁTENÁ ČIASTKA Z CENY POBYTU od VŠZP: 78,00 €

×

AKCIA FIRST MOMENT

Podmienkou na uplatnenie 30% zľavy je, že do 30. 4. 2021 pošlete návrh na kúpeľnú liečbu do kúpeľov. Termín nástupu si môžete zvoliť podľa nástupných termínov do 31. 8. 2021.

×

AKCIA FIRST MOMENT

Podmienkou na uplatnenie 30% zľavy je, že do 30. 4.2021 si rezervujete svoj pobyt s termínom nástupu do 31. 8. 2021. Minimálna dĺžka pobyty je 5 nocí.

Zálohu vo výške 20% z celkovej sumy zaplatíte do konca 30. 4. 2021, zvyšnú sumu zaplatíte pri nástupe.

100% garancia možnosti presunutia termínu do 31. 8. 2022 bez poplatku z dôvodu spojeného s COVID-19.

×

AKCIA FIRST MOMENT

Podmienkou na uplatnenie 20% zľavy je, že do 30. 4.2021 si rezervujete svoj pobyt s termínom nástupu do 31. 8. 2021. Minimálna dĺžka pobyty je 5 nocí.

Zálohu vo výške 20% z celkovej sumy zaplatíte do konca 30. 4. 2021, zvyšnú sumu zaplatíte pri nástupe.

100% garancia možnosti presunutia termínu do 31. 8. 2022 bez poplatku z dôvodu spojeného s COVID-19.