Pi, 18. 12. 2020

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH OPATRENIACH V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19

Vážení klienti,
chceme Vás ubezpečiť, že v súlade s aktuálne platnými opatreniami vydanými ústredným krízovým štábom SR, naše kúpele so štatútom zdravotníckeho zariadenia sú v prevádzke podľa aktuálne platnej legislatívy.

Kúpele aj naďalej poskytujú všetky druhy pobytov s kompletnou kúpeľnou a liečebnou starostlivosťou.

 Do odvolania pristupujeme k nasledovným opatreniam:

 • Služby sú poskytované len pre ubytovaných hostí a to až do odvolania.
 • Vstup do prevádzky Liečebného domu Poľana je povolený len pre ubytovaných klientov. Pri vstupe do prevádzky Liečebného domu Poľana, sa musí každý klient preukázať hotelovým alebo kúpeľným preukazom.
 • Každý klient je pri nástupe na pobyt otestovaný antigénovým testom. Výnimka platí pre ľudí, ktorí majú platný negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 72 hodín, ktorým sa môžu preukázať alebo potvrdenie od lekára, že prekonali v priebehu 90 dní Covid-19.
 • Poplatok (spoluúčasť) za vykonaný test hradí klient pri nástupe na pobyt nasledovne:
  – klienti s dĺžkou pobytu od 5 nocí vrátane: 0 €/os.*
  – klienti s dĺžkou pobytu do 5 nocí: 5 €/os.*
  *Do 31. 12. 2020 testujeme všetkých klientov antigénovými testami bezplatne.
 • Platí zákaz prijímania návštev a to v celých priestoroch kúpeľov.
 • Platí zákaz poskytovania voľnopredajných procedúr a vstupu do wellness pre verejnosť.
 • Každý klient bude prijatý na pobyt cez vstupnú lekársku prehliadku, kde mu bude zistená cestovateľská anamnéza a zmeraná teplota.
 • Počet osôb v bazéne je limitovaný, v prípade plného počtu klientov v bazéne ich prosíme o trpezlivosť a ochotu absolvovať vstup do bazénu v inom čase.
 • Para a sauny sú momentálne mimoprevádzky.
 • Celodenné stravovanie je zabezpečené v jedálni LD Poľana.
 • Hromadné podujatia (tanečné zábavy, posedenie pri hudbe, predajné akcie, výlety...) sú na základe opatrení hlavného hygienika zrušené .
 • Klienti sú povinný nosiť rúška v celých priestoroch kúpeľov.
 • Klientov žiadame, aby opúšťali areál kúpeľov iba v najnevyhnutnejších prípadoch.
 • Celá prevádzka kúpeľov funguje za zvýšených hygienických opatrení, v zariadení je uskutočňovaná pravidelná dezinfekcia izieb a verejných priestorov.

 

Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020, ktoré platí pre prevádzky zo dňa 14. 10. 2020.

Za Vašu trpezlivosť, ústretovosť, pochopenie
a dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov a nariadení vopred ďakujeme!