Št, 25. 11. 2021

AKTUÁLNE OPATRENIA

Kúpele Brusno aj naďalej poskytujú pobyty s kompletnou kúpeľnou a liečebnou starostlivosťou.

Riadime sa Covid automatom ako všade na Slovensku. Chceme pre vás vytvoriť bezpečné prostredie, v čo najväčšej miere minimalizovať možnosť nákazy a môcť sa venovať rehabilitácii a liečeniu vašich zdravotných problémov. 

V zmysle vyhlášky č. 240/2021 ÚVZ, s platnosťou od 16.8.2021, upravujeme vstup do prevádzky nasledovne: 

Vstup je povolený len pre klientov v "režime OTP"

O - osoba plne očkovaná

T - osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT–PCR/LAMP test – 72hod., AG test – 24 hod.)

P - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami).

 

Za plne očkovanú osobu sa podľa predmetnej vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

V nevyhnutnom prípade môžete byť otestovaný aj priamo v kúpeľoch pri nástupe na pobyt za poplatok 10 €.  Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností. Do tohoto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť. 

FUNGOVANIE NAŠICH PREVÁDZOK od 8.11.2021

  • v interiéri kúpeľov je od 11. októbra povinné nosenie respirátora
  • vstup do LD Poľana je len pre ubytovaných klientov. S batožinou pri nástupe či odchode z pobytu vám môže pomôcť jeden rodinný príslušník v režime OTP.
  • stravovanie je prístupné len ubytovaným klientomstravovanie aj naďalej funguje formou bufetu, ale s obsluhou nášho personálu 

Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia podľa aktuálne platnej vyhlášky.

 

Za Vašu trpezlivosť, ústretovosť, pochopenie a dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov a nariadení vopred ďakujeme!

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať telefonicky: 048/43 11 5110910 83 83 28, alebo e-mailom na: rezervacie@kupelebrusno.sk.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vašu návštevu!