Po, 28. 6. 2021

AKTUÁLNE OPATRENIA

Kúpele Brusno aktuálne poskytujú pobyty s kompletnou kúpeľnou a liečebnou starostlivosťou pre klientov cez zdravotné poisťovne aj pre samoplatcov.

V Kúpeľoch Brusno sa riadime Covid automatom ako všade na Slovensku. Chceme pre vás vytvoriť bezpečné prostredie, v čo najväčšej miere minimalizovať možnosť nákazy a môcť sa venovať rehabilitácii a liečeniu vašich zdravotných problémov. 

 Ak nastupujete na pobyt platí, že sa musíte preukázať negatívnym antigénovým testom, nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP testom nie starším ako 72 hodín. V nevyhnutnom prípade môžete byť otestovaný aj priamo v kúpeľoch pri nástupe na pobyt za poplatok 10 €. 

Výnimky z testovania podľa aktuálne platného COVID automatu:

 • Očkované osoby 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou
 • Osoby 4 týždne po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou
 • Osoby 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní
 • Osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní
 • Deti do ukončenia 1. stupňa základnej školy

DO ODVOLANIA SME PRISTÚPILI K NASLEDOVNÝM OPATRENIAM:

 • Platí zákaz prijímania návštev na izbách.
 • Poskytovanie voľnopredajných procedúr a vstupu do wellness pre verejnosť sa riadi nariadeniami podľa aktuálne platného COVID automatu. 
 • Každý klient bude prijatý na pobyt cez vstupnú lekársku prehliadku, kde mu bude zistená cestovateľská anamnéza a zmeraná teplota.
 • Celodenné stravovanie je zabezpečené v jedálni LD Poľana podľa aktuálnych opatrení.
 • Hromadné podujatia (tanečné zábavy, posedenie pri hudbe, predajné akcie, výlety...) sú organizované v obmedzenom režime podľa aktuálne platného COVID automatu.
 • Klienti sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch kúpeľov.
 • Celá prevádzka kúpeľov funguje za zvýšených hygienických opatrení, v zariadení je uskutočňovaná pravidelná dezinfekcia izieb a verejných priestorov.

Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia podľa aktuálne platnej vyhlášky.

Za Vašu trpezlivosť, ústretovosť, pochopenie a dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov a nariadení vopred ďakujeme!

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať telefonicky: 048/43 11 5110910 83 83 28, alebo e-mailom na: rezervacie@kupelebrusno.sk.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vašu návštevu!