Ut, 17. 8. 2021

AKTUÁLNE OPATRENIA

Kúpele Brusno aktuálne poskytujú pobyty s kompletnou kúpeľnou a liečebnou starostlivosťou pre klientov cez zdravotné poisťovne aj pre samoplatcov.

Riadime sa Covid automatom ako všade na Slovensku. Chceme pre vás vytvoriť bezpečné prostredie, v čo najväčšej miere minimalizovať možnosť nákazy a môcť sa venovať rehabilitácii a liečeniu vašich zdravotných problémov. 

V zmysle vyhlášky č. 240/2021 ÚVZ, s platnosťou od 16.8.2021, upravujeme vstup do prevádzky nasledovne: 

Vstup je povolený len pre klientov v "režime OTP"

O - osoba plne očkovaná

T - osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT–PCR/LAMP test – 72hod., AG test – 48 hod.)

P - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami).

 

Za plne očkovanú osobu sa podľa predmetnej vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

V nevyhnutnom prípade môžete byť otestovaný aj priamo v kúpeľoch pri nástupe na pobyt za poplatok 10 €.  Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností. Do tohoto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť. 

Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia podľa aktuálne platnej vyhlášky.

 

Za Vašu trpezlivosť, ústretovosť, pochopenie a dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov a nariadení vopred ďakujeme!

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať telefonicky: 048/43 11 5110910 83 83 28, alebo e-mailom na: rezervacie@kupelebrusno.sk.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vašu návštevu!