KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, מפה ופרטי התקשרות


התוויות נגד

התוויות נגד כלליות ביחס לטיפולים רפואיים

הטיפול הרפואי אינו מומלץ במקרים שבהם מופיעים הסיבוכים הבאים:

 • מחלות זיהומיות ונשאי בצילוס ובעיקר טיפוס המעיים ופארא-טיפואיד. אם מחלה המצוינת כמתאימה לטיפול רפואי מלווה גם בשחפת ריאתית או בשחפת המתפתחת מחוץ לריאות הטיפול הרפואי יומלץ ויאושר רק לחולים ששוחררו/שהועברו מקבוצות dispersary של חולי שחפת במצב פעיל.
 • כל החולים שמצויים בשלב פעיל של המחלה.
 • תסמינים קליניים של אי-ספיקת מערכת מחזור הדם.
 • מטופלים לאחר DVT [תרומבוזת ורידים עמוקה] תוך 3 חודשים מההפוגה במחלה; מטופלים לאחר SVT [תרומבוזת ורידים שטחית] תוך 6 שבועות מההפוגה במחלה.
 • סוכרת "שבירה" או סיבוכים כתוצאה מסוכרת שאינה מגיבה לטיפול תרופתית.
 • כל סוג של דימום מסיבי או חוזר ונשנה.
 • ירידה במשקל ותשישות מכל גורם שהוא.
 • גידולים ממאירים במהלך הטיפול ואחריו אם יש קביעה קלינית שהמחלה נמשכת.
 • אפילפסיה, למעט מקרים שב-3 השנים האחרונות לא היה התקף אפילפטי ובבדיקות EEG לא נראה רישום גרפי של גורמים אפילפטיים. אם ה-EEG מצביע על התמשכותם של שינויים פתולוגיים, המלצה על טיפולי ספא תינתן רק על ידי הנוירולוג המטפל.
 • רצף של התקפים או סוגים שונים של פסיכוזות והפרעות נפשיות עם סימנים להתנהגות אנטי-חברתית ופגיעה ביכולת לתקשר עם הסביבה.
 • אלכוהוליזם והתמכרות לחומרים.
 • אי-שליטה בסוגרים, הרטבת לילה – לא חל על קבוצת התוויות XXVI. החרגה מכלל זה תינתן רק על ידי רופא העומד בראש מוסד רפואי.
 • דמנטיה
 • היריון
 • כל הסוגים של נגעי עור שאינם מתרפאים
 • לחץ דם דיאסטולי הגבוה מ- 120/80 [mmHg] [שווה ערך ל- 16.10 קילו-פסקל (kPa)].

חזרה לראש הדף