KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, מפה ופרטי התקשרות


מי מרפא מהטבע

אנו משתמשים במי המעיינות הטבעיים למטרות ריפוי. המים במעיינות המרפא שלנו הם מעט חמצמצים, ויש בהם תכולה גבוהה של מינרלים וכן מימן, פחמה, גופרה [סולפט], סידן, מגנזיום ופלואוריד. מי מעיינות המרפא שלנו קרים מטבעם.

נו משתמשים בארבעה מעיינות של מי מרפא, ושמותיהם: Ondrej, Ludvik, Paula ו-Ďumbier. בכל ארבעת המעיינות ההרכב הכימי של המים דומה, וכולם משמשים כשיקוי רפואי. מי המעיין Ondrej משמשים גם לאמבטיות של מי מינרלים פחמתיים.

ברת Brusno Kúpele משווקת את המים הטבעיים של מעיין Ondrej בבקבוקים בגדלים שונים, תחת שם המותג "Brusnianka".

המים הטבעיים של מעיינות המרפא משמשים בעיקר כשיקוי רפואי והם מתאימים לטיפול במחלות של מערכת העיכול. אמבטיות במי המינרלים של המעיינות מטיבים בעיקר עם חולים הלוקים במחלות של מערכת הלב וכלי הדם [המערכת הקרדיו-וסקולרית], במחלות של אברי התנועה, ובמחלות עור.

המעיינות

לודוויג

- מי גופרת מימן פחמתי [sulphate-hydro-carbonate] המכילים סידן, נתרן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (3348.2 מ"ג/ליטר) עם שיעור גבוה של דו-תחמוצת הפחמן (1525.2 CO2). טמפרטורת המים במעיין זה היא ◦C 16.7, ולכן הוא נחשב מעיין של מים קרים. תפוקת הנביעה 0.07 ליטר לשנייה.

פאולה

- מי גופרת מימן פחמתי [sulphate-hydro-carbonate] המכילים סידן, נתרן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (3312.4 מ"ג/ליטר) עם שיעור גבוה של דו-תחמוצת הפחמן (1630 CO2). טמפרטורת המים במעיין זה היא ◦C 16.6, ולכן הוא נחשב מעיין של מים קרים. תפוקת הנביעה 0.05 ליטר לשנייה.

Hedviga

- מי גופרת מימן פחמתי [sulphate-hydro-carbonate] המכילים סידן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (2789.5 מ"ג/ליטר) עם שיעור גבוה של דו-תחמוצת הפחמן (1260 CO2). טמפרטורת המים במעיין זה היא ◦C 17.9, ולכן הוא נחשב מעיין של מים קרים. תפוקת הנביעה 0.3 ליטר לשנייה.

Ondrej

- מי גופרת מימן פחמתי sulphate-hydro-carbonate] ] המכילים סידן, נתרן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (2942.1 מ"ג/ליטר) עם שיעור מתון של דו-תחמוצת הפחמן (960 CO2). טמפרטורת המים במעיין זה היא פושרת, ◦C 20.21, ולכן הוא נחשב מעיין של מים קרים. תפוקת הנביעה של המעיין – 1.6 ליטר לשנייה.

מים מינרלים ממעיין זה משווקים בבקבוקים בכל רחבי סלובקיה כמי בריאות מהטבע תחת שם המותג Brusnianka .

Vepor

מי גופרת מימן פחמתי sulphate-hydro-carbonate]] המכילים סידן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (1268.7 מ"ג/ליטר) עם שיעור מתון של דו-תחמוצת הפחמן (350 מ"ג של CO2 לליטר). טמפרטורת המים במעיין זה היא קרה, רק ◦C 14.5. תפוקת הנביעה– 0.13 ליטר לשנייה.

Ďumbier

מי גופרת מימן פחמתי sulphate-hydro-carbonate]] המכילים סידן, נתרן ומגנזיום. שיעור המינרלים בהם נמוך (2442 מ"ג/ליטר) עם שיעור גבוה של דו-תחמוצת הפחמן ( 1175.2 מ"ג של CO2 לליטר). טמפרטורת המים במעיין זה היא קרה, ◦C 19.8, ולכן הוא נחשב מעיין של מים קרים. תפוקת הנביעה של המעיין– 0.12 ליטר לשנייה.

קידוח 88

– המים מכילים שיעור נמוך מאוד של מינרלים (4076.2 מ"ג לליטר), עם שיעור מתון של דו-תחמוצת הפחמן 250 מ"ג של CO2 לליטר). המים פושרים, ◦C 26, תפוקת הנביעה– 5.8 ליטר לשנייה.

קידוח 89

– המים מכילים שיעור נמוך של מינרלים (544 מ"ג לליטר), עם שיעור מתון של דו-תחמוצת הפחמן 350 מ"ג של CO2 לליטר). המים קרים, ◦C 12.8, תפוקת נביעה – 0.07 ליטר לשנייה.


חזרה לראש הדף