KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, نقشه و اطلاعات تماس


شیوه ها

حمام ها

حمام معدنی در وان

در این شیوه از آب معدنی چشمه آندره که دارای خواص درمانی است، استفاده می کنیم. آب معدنی را تا 35 درجه سانتیگراد گرم می کنیم. در این شیوه حمام 15 دقیقه طول می کشد. شخص در آب تکان نمی خورد و آب را به حرکت در نمی آورد. بعد از حمام یه دوره 10 دقیقه ای از بسته خشک استفاده می کند و یک ساعت بعد از اتمام کار، دوش می گیرد.

موارد کاربرد این روش:
 • اختلال های ارگانیک و عملکردی در دستگاه قلب و عروق
 • نوروپاتی
 • درمان سیستم عضلانی

حمام پا به شیوه نایپ

این نوع" حمام گام گذاشتن" بر اساس حرکت در دو استخر کوچک با آب گرم و سرد است. شخص به ترتیب وارد استخرها می شود. دمای آب سرد 10 تا 15 درجه سانتیگراد و دمای آب گرم 36 تا 38 درجه سانتیگراد است. دوره رفتن از یک استخر به استخر دیگر 6 تا 10 بار تکرار می شود و این کار 10 دقیقه طول می کشد.

این شیوه به گردش خون در ساق پا کمک می کند؛ همچنین در درمان اختلال های رشدی و شکستگی قوزک و ساق پا مفید است.

حمام لگن در آب کربن معدنی

در این شیوه از آب کربن معدنی که تا دمای 36 درجه سانتیگراد گرم شده است، استفاده می کنیم. بعد از آن در اتاق استراحت از بسته خشک استفاده می کنیم. یک ساعت بعد از اتمام کار، شخص دوش می گیرد.

موارد کاربرد این روش:
 • اختلال های ارگانیک و عملکردی در دستگاه قلب و عروق
 • نوروپاتی
 • درمان سیستم عضلانی

حمام با آب معدنی در حال گردش

این شیوه با آب معدنی که خواص درمانی دارد در وان انجام می شود. دمای آب در این شیوه 35 درجه سانتیگراد است که هوا از میان شبکه های توری موجود در وان به داخل آب جریان می یابد. این نوع حمام به گونه ای ماساژ ملایم پوست است. این شیوه 15 دقیقه طول می کشد و به دنبال آن استفاده از بسته خشک 10 دقیقه زمان می برد. یک ساعت بعد از اتمام کار، شخص دوش می گیرد.

موارد کاردبرد این روش:
 • اختلال اعصاب
 • بی خوابی
 • سردرد

حمام با آب معدنی در وان همراه با نمک ها یا روغن های ضروری

در این شیوه از آب معدنی با خواص درمانی که نمک دریایی یا روغن به آن اضافه شده، استفاده می کنیم. این نوع حمام 20 دقیقه طول می کشد. بعد از این شیوه شخص از صابون استفاده نمی کند بلکه فقط دوش کوتاهی می گیرد و پس از آن به مدت 45 دقیقه از بسته خشک استفاده می کند.

موارد کاربرد این روش:
 • مشکلات پوستی
 • بیماری های سیستم عضلانی و سیستم قلب و عروق

حمام معدنی با استفاده از تورب (خزه متراکم)

در این شیوه از آب معدنی با خواص درمانی همراه با مخلوطی از تورب و پلوید استفاده می کنیم. این نوع حمام اثرات گرمازایی، بازسازی و آبرسانی ضد باکتری دارد. شخص بعد از حمام دوش کوتاهی می گیرد و به مدت 10 دقیقه از بسته خشک استفاده می کند.

حمام با گردش آب

این شیوه با مجموعه ای از پارامترهای خودکار در وان های ویژه و 4 نفره انجام می شود. دمای آب معدنی 35 تا 36 درجه سانتیگراد است. این نوع حمام 15 دقیقه طول می کشد و شخص در طول این شیوه ممکن است تمرین های ساده ای را انجام دهد. این نوع حمام به گردش لنفاوی، گردش جریان خون در بافت ها و آرامش عضلانی بعد از ورزش کمک می کند.

موارد منع استفاده از این روش:
 • واریس
 • اختلال در انسجام و بافت پوست

حمام با گردش آب برای ساق پا و بازوها

این نوع درمان بصورت مجزا در وان های مخصوص گردش آب و آب معدنی با دمای 35 تا 36 درجه سانتیگراد انجام می شود. این نوع حمام از اثرات گرمازایی و مکانیکی آب بهره می گیرد. ماساژ ملایم فواره پرش آب به بهبود گردش جریان خون در بافت ها و رگ ها کمک می کند و درد و انقباض بعد از آسیب دیدگی و یا عمل جراحی را هم کاهش می دهد (شکستگی ها،پیچ خوردگی ها). این نوع حمام آرامش عضلانی بعد از ورزش و کار را فراهم می کند. این شیوه 15 دقیقه طول می کشد.

موارد منع استفاده از این روش:
 • اختلال های پوستی
 • کانی سازی کافی بعد از شکستگی

ماساژ زیر آب

ماساژ زیر آب در وان های مخصوصی که دارای فواره پرش آب و شلنگ فشاری هستند تا بطور دستی از جریان شدید آب استفاده کنند. دمای آب معدنی در این شیوه 35 تا 37 درجه سانتیگراد است و فشار درون فواره پرش آب ها 200 تا 400 کیلوپاسکال است. جریان آب با دست از فاصله 10 تا 15 سانتیمتری با زاویه 30 تا 60 درجه روی بدن ریخته می شود. متخصص ماساژ بصورت چرخشی و با حرکاتی به شکل 8 انگلیسی بوسیله شلنگ بدن شخص را ماساژ می دهد. این شیوه 15 دقیقه طول می کشد. این ماساژ به آرامش عضلانی، سفتی بافت، کاهش درد، از بین رفتن انقباض عضلانی و تسکین دادن درد مفاصل کمک می کند. همچنین می توان در ماساژ زیر آب تعداد فواره ها را افزایش داد که بر اساس برنامه های خاصی تنظیم می شوند. بعد از این شیوه استفاده از بسته خشک 10 دقیقه زمان می برد.

موارد منع استفاده از این روش:
 • اختلالهای پوستی
 • واریس

شلنگ اسکاچ

شلنگ اسکاچ شیوه تحریک کننده رادیکال بر اساس استفاده از آب گرم و سرد از فواره آبی با فشار 2atm از فاصله 2,5 متری است. دمای آب سرد 12 تا 18 درجه سانتیگراد و دمای آب گرم 38 درجه سانتیگراد است. این شیوه سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و باعث تحریک گردش خون محیطی می شود. نسبت فواره آب گرم و سرد 3 به 1 است و این شیوه 6 تا 8 بار تکرار می شود. مسیر ریختن آب روی بدن از اندامهای محیطی به سمت مرکز است؛ برای ستون فقرات به شکل درخت انجام می شود. آخرین فواره آب سرد است و بعد از انجام شیوه از بسته خشک استفاده می شود.

این نوع درمان سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند متابولیسم را افزایش می دهد و سیستم عصبی خودکار و اختلالات عملکرد جریان خون را تنظیم می کند همچنین در اختلالات حرکتی از این شیوه به عنوان درمان تکمیلی استفاده می کنند.

موارد منع استفاده از این روش:
 • اختلالات پوستی
 • کنترل نامناسب فشار خون بالا
 • این شیوه برای اشخاصی که واریس دارند یا از دارو و دستگاه برای درست کار کردنقلبشان استفاده می کنند، مناسب نیست

برگشت به بالا"