KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, نقشه و اطلاعات تماس


موارد منع استفاده

موارد کلی منع استفاده مربوط به درمان پزشکی

درمان پزشکی در مواردی با عوارض بیان شده در زیر پیشنهاد نمی شود:

 • بیماری های عفونی انسان همراه با باکتری باسیل بویژه حصبه و تب شبه حصبه. اگر بیماری که برای درمان پزشکی مناسب تشخیص داده شده باشد با سل ریوی یا خارج ریوی مرتبط باشد، می توان درمان پزشکی را تنها در مورد بیمارانی که از درمانگاه سل فعال جا به جا شده اند و جواب رد شنیده اند، توصیه و تجویز کرد.
 • تمام مواردی که شرایط بیمار شرایط حاد است و در مرحله فعال بیماری است
 • نشانه های بالینی افت گردش خون
 • شرایط پس از ترومبوز وریدی عمقی در کمتر از 3 ماه پس از بهبودی، شرایط پس از ترومبوفلبیت سطحی در ظرف 6 هفته پس از بهبودی از بیماری
 • دیابت ناپایدار یا دیابتی که با دارو جبران نمی شود
 • خونریزی زیاد و مکرر از هر نوع
 • سوء هاضمه از هر نوع
 • تومورهای بدخیم در دوره درمان و بعد از درمان اگر نشانه هایی از ادامه این بیماری به طور بالینی ثابت شده باشد
 • صرع به جز مواردی که در 3 سال گذشته تشنجی نداشته اند و سوابق EEG ثبت شده بیمار نشانه ای گرافیکی از صرع را نشان نمی دهند. اگر سوابق EEG ثبت شده بیمار تداوم تغییرات پاتولوژی را نشان دهند، پیشنهاد و اجازه درمان با آبگرم را تنها پزشک متخصص مغز و اعصاب مربوطه می تواند صادر کند.
 • حملات مداوم و یا انواع مختلفی از جنون و اختلالات روانی با نشانه هایی از رفتار ضد اجتماعی و کاهش توانایی برای برقراری ارتباط
 • وابستگی به مواد و اعتیاد به الکل
 • بی اختیاری ادرار و مدفوع، شب ادراری –در مورد گروه XXVIی مستثنا از این قاعده کاربرد ندارد و تنها رئیس مرکز پزشکی اختیار این جداسازی را دارد.
 • جنون
 • بارداری
 • انواع عارضه های پوستی که به درمان جواب نداده اند
 • فشار خون بالا بالاتر از 16 کیلو پاسکال دیاستولیک (120 میلی متر جیوه)

برگشت به بالا"