KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, نقشه و اطلاعات تماس


آب درمانی طبیعی

ما برای درمان های پزشکی از آب طبیعی گرفته شده از چشمه های معدنی استفاده می کنیم. آب درمانی ما را می توان اینگونه توصیف کرد:"آب معدنی طبیعی، کمی اسیدی، با املاح فراوان ، حاوی هیدروژن-کربنات-سولفات-کلسیم-منیزم" با مقدار زیادی کربنات هیدروژن، سولفات، کلسیم، منیزم و یون فلورید. آب درمانی طبیعی ما در اصل سرد است.

از چهار چشمه معدنی اندرو، لودویک، پائولا و دومییر استفاده می شود. عملا همه چشمه ها ترکیبات شیمیایی مشابهی دارند، همه آنها برای درمان های آشامیدنی استفاده می شوند. چشمه اندرو برای حمام های کربنات معدنی هم قابل استفاده است.

آب درمانی طبیعی چشمه اندرو را شرکت بروسنو کوپله در بطری هایی با سایزهای مختلف در شبکه های خرده فروشی با نام تجاری "بروسنیانکا" عرضه می کند.

آب درمانی های طبیعی عمدتا برای درمان های آشامیدنی استفاده می شوند و برای درمان بیماری های گوارشی مناسب هستند. حمام های معدنی برای بیماری های سیستم قلبی-عروقی، اندام های حرکتی و پوست مفید هستند.

چشمه ها

چشمه لودویگ

آ ب این چشمه حاوی سولفات –هیدرو کربنات است، کلسیم، سدیم و منیزیم هم دارد، املاح معدنی کمی دارد (3348.2 میلی گرم در لیتر) و به شدت گازدار است. حاوی 1525,2 گاز دی اکسید کربن است. از نظر دمای آب ، این چشمه جزو چشمه های سرد محسوب می شود (16.7 درجه سانتیگراد)، عملکرد این چشمه ناچیز است-0.07 L/s

چشمه پائولا

آب این چشمه حاوی سولفات-هیدرو-کربنات است، دارای کلسیم، سدیم و منیزیم است. املاح معدنی کمی دارد (3312,4 میلی گرم در لیتر). به شدت گاز دار است (1630 دی اکسید کربن)، آب این چشمه در رده چشمه های سرد قرار می گیرد (16.6 درجه سانتیگراد)، عملکرد آن ناچیز است-0.05 L/s

چشمه هدویگا

آب این چشمه حاوی هیدرو-کربنات-سولفات است، دارای کلسیم و منیزیم است، املاح معدنی کمی دارد (2789,5میلی گرم در لیتر)، به شدت گازدار است (1260 دی اکسید کربن)، از نظر دما جزو چشمه های سرد به شمار می آید (17.9 درجه سانتیگراد)، عملکرد آن ناچیز است-0.3L/s

چشمه اندرو

آب این چشمه حاوی هیدرو-کربنات-سولفات است، دارای کلسیم، سدیم و منیزیم است، املاح معدنی کمی دارد (2942,1 میلی گرم در لیتر)، کمی گازدار است (960 دی اکسید کربن)، تقریبا گرم است (20.21 درجه سانتیگراد)، با عملکرد بسیار کم در حدود 1.6L/s

چشمه وپور

آب این چشمه حاوی هیدرو-کربنات-سولفات است، دارای کلسیم و منیزیم است، املاح معدنی کمی دارد (1268,7میلی گرم در لیتر)، کمی گازدار است (350 میلی گرم دی اکسید کربن در لیتر)، از نظر دما سرد است (14.5درجه سانتیگراد)، عملکرد آن ناچیز است-0.13L/s

چشمه دومییر

آب این چشمه حاوی هیدروکربنات-سولفات است، دارای کلسیم، منیزیم و سدیم است، املاح معدنی کمی دارد (2442میلی گرم در لیتر)، به شدت گازدار است (1175,2میلی گرم دی اکسید کربن در لیتر)، از نظر دما سرد است (19.8درجه سانتیگراد)، عملکرد آن ناچیز است-0.12L/s

SHB 1 دریل هول BB

آب املاح معدنی کمی دارد (4076,2میلی گرم در لیتر)، کمی گازدار است (250میلی گرم دی اکسید کربن در لیتر)، از نظر دما سرد است (12.8درجه سانتیگراد)، با عملکرد ناچیز

SHB 2 دریل هول BB

آب املاح معدنی بسیار کمی دارد (544میلی گرم در لیتر)، کمی گازدار است (0 دی اکسیدکربن)، کمی گرم است (26درجه سانتیگراد)، با عملکرد کمی در حدود 5,8L/s


برگشت به بالا"