KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, نقشه و اطلاعات تماس


دستیار

بیمارانی که معلولیت های جسمی دارند و در طول دوره درمان پزشکی به کمک شخص دیگری نیاز دارند، ممکن است از شرکت بیمه درمانی شان درخواست تامین بخشی از هزینه های مالی را داشته باشند. این درخواست باید مورد تایید پزشک معالج که توصیه نامه پزشکی را ارائه داده، باشد.

اگر اجازه تامین بخشی از هزینه ها داده شود، شرکت بیمه درمانی هزینه ها تقبل می کند. سایر هزینه ها را دستیار می پردازد که حدود 18,26 یورو در روز و هر شب 1 یورو برای مالیات بر اقامت است.


برگشت به بالا"